Tag Archives: kursai

Darbų sauga

Šitas skaudulys ilgai gulėjo užantyje, bet laikas jį ištempti į dienos šviesą ir viešai pasibėdavoti, kokiomis nesąmonėmis turi užsiimti įmonių vadovai Lietuvoje.

Priešistorė labai paprasta: ilgą laiką dirbę įmonėje visiškai legaliai, su darbo sutartimis ir visais mokamais mokesčiais, kurie priklauso, sužinojome, kad neturime kažkokios privalomos dokumentacijos dėl darbų saugos. Nieks nenori gauti per nagus nuo Darbo inspekcijos, tad nutariau viską išsiaiškinti ir sutvarkyti, kas būtina.

Pradėti reikia nuo to, kad visų įmonių Lietuvoje (išskyrus valstybines įmones, kažkodėl?) vadovai privalo turėti pažymėjimą, jog gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje. Jau čia prasideda visi įdomumai.

Visų pirma, formaliai, kursai trunka 2 savaites. Žinoma, koks idiotas mestų visus darbus pusei mėnesio, tad visos akredituotos kursus rengiančios įstaigos tą programą yra “paoptimizavę” iki kokių 10 realių valandų.

Antra, jeigų įstaigos vadovas yra užsenietis, nekalbantis lietuviškai, jo pareigų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos formaliai negalima perduoti kitiems įmonės darbuotojams – tuos 2 savaičių kursus jis turi eiti pats kartu su vertėju.

Tačiau šiais klausimais UAB’us konsultuojančios specialistės mane patikino, kad šios įstatymo raidės Darbo inspekcijoa patikrinimo metu taip griežtai nesilaiko, į tuos kursus nupėdinau aš.

Visa kursų esmė vienu sakiniu: visa saugos dokumentacija firmose skirta apsisaugoti nuo administracinio ir baudžiamojo persekiojimo, jeigu atsirastų idiotų, nesilaikančių common sense darbo vietoje. Viskas buvo gausiai iliustruojama pavyzdžiais kaip direktoriai ir darbų vadovai nukentėjo vien dėl trūkstamo parašiuko ant kokios nors instrukcijos, kai kokia nors valytoja sugalvoja, kad atremti kopėčias tik į lango stiklą 12 aukšte yra OK.

Kitaip paaiškinti, kodėl įmonėms, dirbančioms tik biuruose, reikalingas toks pluoštas dokumentų, aprašų ir pasirašinėjimų, niekaip neišeina.

Taip pat sužinojau kitokios liūdnos tiesos – kad darbų saugos kursuose svarbiausia… darbo kodeksas. Nes būtent dėl nukrypimų nuo šio prieštvaninės būklės dokumento, įmonės daugiausiai ir kenčia.

Pavyzdžiui, ar žinojote, kad pagal šiuo metu galiojantį DK, metinis atostogų planas turi būti patvirtintas prieš sekančius kalendorinius metus ir būti pakabintas matomoje vietoje?

Kam apskritai reikalingas Sodros pažymėjimas, darbuotojo pažymėjimas, darbuotojų sutarčių registravimo žurnalas, kiti registravimo žurnalai? Darbo vietos rizikos dokumentacija? Mano darbuotojai-bendradarbiai ką tik po jais pasirašė, bet nerasčiau nei vieno, kuris prisimintų viską, apie ką ten buvo.

Iš esmės sužinojau, kad mes, dirbdami legaliai ir suteikdami tikrai geras ir lanksčias darbo sąlygas darbuotojams, niekaip nepažeisdami jų interesų ar gerbūvio, iš esmės skersai išilgai laužome DK.

O tų kursų valstybinis egzaminas, žinoma, visiškas formalumas, nors ir “centralizuotas” – sprendėme kartu su visais kursų klausytojais.

Po tokio “apsišvietimo”, praleidau kone savaitę tvarkydamas trūkstamą popierizmą, ypač tokias atgyvenas kaip darbuotojų darbo sutarčių registravimo žurnalus ar darbuotojų pažymėjimus.

TL;DR arba apibendrinimas

Darbų saugos reglamentavimas ir nemaža dalis darbo kodekso yra absoliučiai perteklinis ir kenksmingas didelei daliai biuruose dirbančioms įmonėms. Visus kvailius iš profsąjungų, besipriešinančių DK liberalizavimui, reikia siųsti į tuos darbų saugos ir DK kursus – savišvietai.

Visas šis reikalas tik dar kartą man priminė seną tiesą (nežinau, kas šios minties autorius) – kai valstybės nustatytas apribojimas tampa absurdiškas, visi jį laužo; valstybės autoritetas ir įstatymų laikymasis automatiškai tampa selektyvus. Visi suprantame, prie ko tai veda.