Tag Archives: karas

Šauktinių kariuomenė Lietuvoje

Media_httpemptydotcom_bdidw

Kai pradeda kilti diskusijos apie šauktinių kariuomenę, didžiausių jos šalininkų pagrindinis argumentas – turime mokėti ginti tėvynę. Tada man galvoje kyla tik vienas klausimas – jeigu mus kas nors užpultų, ką mes apskritai galėtume pakasyti su savo 2 tankais ir 3 naikintuvais? Juk Gruzijos pavyzdys aiškiai parodė, kad bet kuriuo atveju tik dienų ar net valandų klausimas, kada vienintelė viltis liktų tarptautinė bendruomenė.Taigi be to, kad skiriamos milžiniškos lėšos kariuomenės aparatui išlaikyti, dar vis išlenda valstybinės galvos, norinčios iš ekonomikos metams atimti darbingo amžiaus žmones. Juk vistiek blogiausiu atveju visi mes tebūsime patrankų mėsa tol, kol neatskris dėdės Semas ar kuris nors jo draugas.