RubyConfLT 2013 programa

Jau nuo praeitos savaitės žinoma šių metų RubyConfLT programa:

  • Gyvenimas su Chef
  • TDD praktikoje
  • Arduino programavimas Ruby kalba
  • Compound.js
  • Esybėmis paremtas žaidimų programavimas
  • SOA architektūra praktikoje
  • ShellyCloud, Heroku ir Engine Yard palyginimas
  • Trumpieji pranešimai

+ afteris :-)

Susitiksim šį šeštadienį!

Adresas ir visos detalės

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *