Darbų sauga

Šitas skaudulys ilgai gulėjo užantyje, bet laikas jį ištempti į dienos šviesą ir viešai pasibėdavoti, kokiomis nesąmonėmis turi užsiimti įmonių vadovai Lietuvoje.

Priešistorė labai paprasta: ilgą laiką dirbę įmonėje visiškai legaliai, su darbo sutartimis ir visais mokamais mokesčiais, kurie priklauso, sužinojome, kad neturime kažkokios privalomos dokumentacijos dėl darbų saugos. Nieks nenori gauti per nagus nuo Darbo inspekcijos, tad nutariau viską išsiaiškinti ir sutvarkyti, kas būtina.

Pradėti reikia nuo to, kad visų įmonių Lietuvoje (išskyrus valstybines įmones, kažkodėl?) vadovai privalo turėti pažymėjimą, jog gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje. Jau čia prasideda visi įdomumai.

Visų pirma, formaliai, kursai trunka 2 savaites. Žinoma, koks idiotas mestų visus darbus pusei mėnesio, tad visos akredituotos kursus rengiančios įstaigos tą programą yra “paoptimizavę” iki kokių 10 realių valandų.

Antra, jeigų įstaigos vadovas yra užsenietis, nekalbantis lietuviškai, jo pareigų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos formaliai negalima perduoti kitiems įmonės darbuotojams – tuos 2 savaičių kursus jis turi eiti pats kartu su vertėju.

Tačiau šiais klausimais UAB’us konsultuojančios specialistės mane patikino, kad šios įstatymo raidės Darbo inspekcijoa patikrinimo metu taip griežtai nesilaiko, į tuos kursus nupėdinau aš.

Visa kursų esmė vienu sakiniu: visa saugos dokumentacija firmose skirta apsisaugoti nuo administracinio ir baudžiamojo persekiojimo, jeigu atsirastų idiotų, nesilaikančių common sense darbo vietoje. Viskas buvo gausiai iliustruojama pavyzdžiais kaip direktoriai ir darbų vadovai nukentėjo vien dėl trūkstamo parašiuko ant kokios nors instrukcijos, kai kokia nors valytoja sugalvoja, kad atremti kopėčias tik į lango stiklą 12 aukšte yra OK.

Kitaip paaiškinti, kodėl įmonėms, dirbančioms tik biuruose, reikalingas toks pluoštas dokumentų, aprašų ir pasirašinėjimų, niekaip neišeina.

Taip pat sužinojau kitokios liūdnos tiesos – kad darbų saugos kursuose svarbiausia… darbo kodeksas. Nes būtent dėl nukrypimų nuo šio prieštvaninės būklės dokumento, įmonės daugiausiai ir kenčia.

Pavyzdžiui, ar žinojote, kad pagal šiuo metu galiojantį DK, metinis atostogų planas turi būti patvirtintas prieš sekančius kalendorinius metus ir būti pakabintas matomoje vietoje?

Kam apskritai reikalingas Sodros pažymėjimas, darbuotojo pažymėjimas, darbuotojų sutarčių registravimo žurnalas, kiti registravimo žurnalai? Darbo vietos rizikos dokumentacija? Mano darbuotojai-bendradarbiai ką tik po jais pasirašė, bet nerasčiau nei vieno, kuris prisimintų viską, apie ką ten buvo.

Iš esmės sužinojau, kad mes, dirbdami legaliai ir suteikdami tikrai geras ir lanksčias darbo sąlygas darbuotojams, niekaip nepažeisdami jų interesų ar gerbūvio, iš esmės skersai išilgai laužome DK.

O tų kursų valstybinis egzaminas, žinoma, visiškas formalumas, nors ir “centralizuotas” – sprendėme kartu su visais kursų klausytojais.

Po tokio “apsišvietimo”, praleidau kone savaitę tvarkydamas trūkstamą popierizmą, ypač tokias atgyvenas kaip darbuotojų darbo sutarčių registravimo žurnalus ar darbuotojų pažymėjimus.

TL;DR arba apibendrinimas

Darbų saugos reglamentavimas ir nemaža dalis darbo kodekso yra absoliučiai perteklinis ir kenksmingas didelei daliai biuruose dirbančioms įmonėms. Visus kvailius iš profsąjungų, besipriešinančių DK liberalizavimui, reikia siųsti į tuos darbų saugos ir DK kursus – savišvietai.

Visas šis reikalas tik dar kartą man priminė seną tiesą (nežinau, kas šios minties autorius) – kai valstybės nustatytas apribojimas tampa absurdiškas, visi jį laužo; valstybės autoritetas ir įstatymų laikymasis automatiškai tampa selektyvus. Visi suprantame, prie ko tai veda.

4 thoughts on “Darbų sauga

 1. banditaz

  Heh, mum tai dar pirmos pagalbos kursus privalomai teko praeiti, nes dirbam galimos profesinės rizikos darbe :-D T.y., gali nutrenkti elektra ar pan. Bet atsakingumas irgi nulinis, net testą už mumis sprendė ir vertino…

  Apie DK ir atostogų planą tu neteisus, cituoju:
  <blockquote cite=" kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu”>
  Iš čia http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463924 169 straipsnis. 2 punktas.

  P.S. Sodros pažymėjimo kaipo tokio nebeliko, vakar per žinias pasakojo (išskyrus užsieniečiams, kurie neturi lietuviško paso, t.y. asmens kodo).

  Reply
 2. Vita

  Valstybės ir savivaldybės įmonėse ir įstaigose taip pat yra už darbų saugą atsakingas darbuotojas, turintis kasmet iš naujo išlaikyti darbų saugos egzaminą. Galiojančiame DK tokios nuostatos, jog atostogų planą reikia pasitvirtinti prieš metus tikrai nėra (kodeksų tekstai, beje, yra laisvai prieinami). Ir nepatikėsi, bet tie darbuotojų pasirašinėjimai, kad jie susipažino su darbų sauga, labai praverčia, kai darbuotojas užsiropščia ant nepritvirtintų kopėčių (nes norėjo kalėdinį papuošimą pakabinti) ir nukritęs susižaloja, o tau tuo tarpu tenka įrodinėti, jog darbuotojas tikrai žinojo, kad taip daryti nevalia. Tai, kad kai kurie pasirašinėja neskaitę, čia jau jų problema. Na, nors su Darbo Inspekcijos (ir Soc. apsaugos ir darbo ministerijos) noru pademonstruoti, kad ir jie kažką veikia, ir privalomų kursų įmonių vadovams prigalvojimu, nesutinku ir aš.

  Reply
 3. Ernestas

  Na, mano vadovas buvo kartą išėjęs iš serverinės su tokia žaizda, kad prireikė siūlių. Patirties trūkumas? Tikrai ne. Ar pats kaltas? Diskutuotinas klausimas. Jei, tarkim (hipotetiniai variantai), susižeidei užsikabinęs už kokio serverio ar šiaip tau ant kojos nukrito 60 kg sveriantis serveris, nes bėgiai nebuvo kokybiški ar išvis įsistatę kaip reikia… Juk kaip ir darbo aplinkos kaltė. Atsakomybės savaime tikrai neprisiimtų joks darbuotojas, tai tas popierizmas tikrai reikalingas. :) O pats irgi kartą tik prie kompo atsisėdęs pastebėjau, kad kraujas laša :D .

  Reply
 4. Vidmantas Post author

  banditaz, jep, tu teisus, pataisiau. Dėl sodros pažymėjimų – PAGALIAU. Tikiuosi darbuotojų pažymėjimų laukia ta pati ateitis jau greitai.

  Vita, aš ten konkrečiai apie įmonių vadovus. T.y. direktorius, ministrus ir panašiai. UAB’uose tai darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų buvimas niekaip neatleidžia nuo privalomo sertifikavimo vadovui.
  Tai būtent aš apie tai ir kalbu, kad visas tas popierinis overheadas yra skirtas apsisaugoti nuo klaidingai primestos atsakomybės už darbuotojų neprotingus poelgius, nuo kurių jokie kursai neapsaugo.

  Ernestai, darbo saugos priemonių trūkumams nusverti jokie parašai čia nepagelbės ;-) taip kad ne visai adekvatus pavyzdys

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *